Het tarief voor een behandeling van ongeveer één uur bedraagt €85,-.

Het tarief voor een korte behandeling van ongeveer een half uur bedraagt €52,-. Deze korte behandeling wordt nagenoeg alleen gebruikt voor de vervolgbehandelingen van baby’s: een lange behandeling is voor hen te belastend. De behandelfrequentie ligt dan vaak hoger.

Het doel van een osteopathische behandeling is het vergroten van het zelf-genezend vermogen: niet de behandelaar maar uw eigen lijf gaat er voor zorgen dat uw klachten verminderen of verdwijnen. Het begrijpen en ondersteunen van wat er met úw lijf aan de hand is, kost tijd. Wij trekken daarom voor iedere behandeling een heel uur uit. Vervolgens moet er zich een nieuw evenwicht instellen, daarom zitten er vaak enkele weken tussen 2 opeenvolgende behandelingen: een lage frequentie dus.

Gelukkig hebben de meeste mensen een aanvullende verzekering die osteopathie (geheel of gedeeltelijk) vergoedt (kijk in uw polis bij ‘alternatieve zorg’, behalve bij de VGZ: osteopathie valt bij hen onder ‘beweegzorg’). U kunt ook kijken op www.osteopathie.nl

Het eigen risico is niet van toepassing (dat is namelijk alleen het geval bij zaken die uit de basisverzekering worden vergoed).

Voor vergoeding van de behandeling eist uw verzekering dat u zich laat behandelen door een D.O.- MRO geregistreerde osteopaat. Wij voldoen hier aan. Het betekent  Diploma Osteopathie en Member Registered Osteopath (in Nederland is dat het NRO, een orgaan dat de kwaliteit bewaakt en toeziet op nascholing en praktijkvoering). Daarnaast zijn wij ook lid van het NVO, de beroepsvereniging voor osteopaten.
www.osteopathie.nl
 en www.osteopathie-nro.nl


U heeft geen verwijzing nodig!