Osteopathie werpt een ander licht op uw klacht

Osteopathie is een behandelwijze waarbij minder goed beweeglijke weefsels in het lichaam worden opgespoord en losgemaakt, om de oorzaak van pijnklachten en/ of dysfuncties weg te nemen. De behandeling gebeurt manueel, dat wil zeggen: met de handen. Osteopathie is er voor jong en oud.
Bekijk een korte video die duidelijk weergeeft wat osteopathie is. Of wilt u meer weten over mij en de praktijk?

Het geheel is meer dan de som der delen

Het lichaam wordt als een eenheid beschouwd, een functioneel geheel, een holistische visie dus. Er zijn 3 systemen te onderscheiden die nauw met elkaar verbonden zijn en elkaar in evenwicht houden: het bewegingsapparaat (botten, spieren en gewrichten), de inwendige organen en het zenuwstelsel met zijn omhulsel (wervelkolom en schedel).

Vrijheid van bewegen is een parameter voor de gezondheid

Mobiliteit, een goede beweeglijkheid van alle weefsels ten opzichte van elkaar, is ons streven. Herstel van mobiliteit in de weefsels betekent een verbetering van de doorbloeding en de zenuwgeleiding: het lichaam wordt op deze manier weer beter in staat gesteld het ‘zelf-genezend vermogen’ aan te wenden.

Op zoek naar de oorzaak

Wij zijn specialisten op het gebied van onderlinge verbindingen en invloeden tussen de verschillende lichaamsweefsels. Oude trauma’s of littekens bijvoorbeeld kunnen ten grondslag liggen aan een klacht in een totaal andere lichaamsregio. De oorzaak van klachten komt juist vaak elders vandaan. Vergelijk het met een scheefliggende dakpan: het is helemaal niet gezegd dat het loodrecht daaronder gaat druppen!

Veiligheid boven alles

Aanpakken van de oorzaak betekent in de praktijk dat wij ons niet focussen op enkel de regio van de klacht: we willen immers de oorzaak aanpakken en de ervaring leert dat deze juist vaak elders gelegen is. Veiligheid is een belangrijk aspect in de opleiding en in de uitvoering van ons beroep. Hiervoor stellen we vragen, voeren we testen uit en verwijzen we u eventueel naar uw huisarts. Anatomie, (neuro-)fysiologie en embryologie vormen de basis van de osteopathie. We hebben een gedegen kennis van de bouw, het functioneren en het ontstaan van het lichaam vanaf de bevruchting. Het integreren van deze kennis in de praktijk maakt van de osteopathie een uniek vak.

Geschiedenis

De Amerikaanse arts Andrew Taylor Still is de grondlegger van de osteopathie. Hij stichtte in 1891 de ‘American School of Osteopathie’ en legde daarmee het fundament voor de moderne manuele behandelwijzen. In Groot- Brittannië en Frankrijk heeft de osteopathie een lange traditie, welke via België overwaaide naar Nederland. Sinds 1987 is ons beroep landelijk georganiseerd in de NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie).
  • osteopathie
  • osteopathie kind