Werkwijze en gang van zaken

De eerste afspraak voor een osteopathie behandeling maakt u telefonisch, u heeft geen verwijzing nodig en maakt direct een afspraak bij onze praktijk.

Osteopathie anamnese

Bij osteopathie beginnen we de behandeling met een uitgebreid vraaggesprek, een anamnese. We bespreken alles over uw huidige klacht(en). Maar ook over eerder doorgemaakte ziekten, operaties, breuken, medicijngebruik, trauma’s en leefgewoonten. Bij baby’s en jonge kinderen willen we graag alles weten over uw zwangerschap, de bevalling en de eerste tijd na de geboorte. Ook bij een vervolgafspraak praten we eerst even bij. Hoe was de reactie op de behandeling? Wat is er opgevallen in de tussenliggende tijd?

Osteopathisch bewegingsonderzoek

Daarna vindt er een uitgebreid bewegingsonderzoek plaats in uw ondergoed. Hierbij worden alle mobiliteitsverliezen van het hele lichaam in kaart gebracht. Dit is voor ons een goed moment om uitleg te geven en u te laten ervaren waar wij de bewegingsverliezen voelen. Mensen zijn vaak verrast over het andere inzicht dat gaandeweg ontstaat. Er worden waar nodig aanvullende testen gedaan met betrekking tot provocatie. Zoals ‘wat roept de klacht op?’ en veiligheid ‘zijn er signalen die we niet vertrouwen?’. Vervolgens volgt ten eerste een relatief korte behandeling.
Bij vervolgafspraken is het omgekeerde het geval: een kort praatje, weer een bewegingsonderzoek en een langere behandeling.

Osteopathie behandeling

Wij trekken steeds weer een uur voor u uit. Deze tijd is nodig, u ervaart dit ook zelf. De frequentie van een osteopathie behandeling is eens per 3 à 6 weken. Een uitzondering daarop is baby’s en personen met een acuter zorg beeld. Voor hen geldt vaak een frequentie van eens per 1 à 2 weken. Indien uw vervolgafspraak tussentijds moet worden bijgesteld om een goede reden, houden wij hiermee rekening. Ook wordt u geadviseerd extra te drinken op de dag van de behandeling. Dit om de afvalstoffen die zijn vrijgekomen verdund af te voeren. Uiteindelijk draagt het er nadien aan bij dat er in meeste gevallen geen heftige reactie ontstaan. Tenslotte bevelen we aan op die dag ook geen buitengewone lichamelijke inspanningen te plannen op het gebied van werk of sport.

HOME

  • osteopathie behandeling
  • osteopaat