Werkwijze en gang van zaken

De eerste afspraak maakt u telefonisch, u heeft geen verwijzing nodig.

We beginnen met een uitgebreid vraaggesprek (anamnese): alles over uw klacht(en), maar ook over doorgemaakte ziekten, operaties, breuken, medicijngebruik, trauma’s en leefgewoonten. Bij jonge kinderen willen we graag alles weten over de zwangerschap, de bevalling en de eerste tijd na de geboorte. Ook bij een vervolgafspraak praten we eerst even bij: hoe was de reactie op de behandeling, wat is er opgevallen in de tussenliggende tijd?

Daarna vindt er een uitgebreid bewegingsonderzoek plaats (in ondergoed), waarbij alle mobiliteitsverliezen van het hele lichaam in kaart worden gebracht; dit is voor ons een goed moment om uitleg te geven en u te laten ervaren waar wij de bewegingsverliezen voelen. Mensen zijn vaak verrast over het andere inzicht dat gaandeweg ontstaat. Er worden waar nodig aanvullende testen gedaan met betrekking tot provocatie (wat roept de klacht op?) en veiligheid (zijn er signalen die we niet vertrouwen?). Er volgt een relatief korte behandeling de eerste keer. Bij vervolgafspraken is het omgekeerde het geval: een kort praatje, weer een bewegingsonderzoek en een langere behandeling.

Wij trekken steeds weer een uur voor u uit. Deze tijd is nodig, u zult dat ervaren. De frequentie van behandelen is vaak eens per 3 à 6 weken, baby’s en personen met een acuter beeld uitgezonderd: voor hen geldt vaak een frequentie van eens per 1 à 2 weken. Indien uw vervolgafspraak tussentijds moet worden bijgesteld om een goede reden, zijn wij hiertoe steeds bereid.
U wordt geadviseerd extra te drinken op de dag van de behandeling: dit is om de afvalstoffen die zijn vrijgekomen verdund af te voeren en dat draagt er aan bij dat er in meeste gevallen geen heftige reactie ontstaat nadien. Verder is het aanbevolen om geen buitengewone lichamelijke inspanningen te plannen op het gebied van werk of sport die dag.