Osteopathie valt onder alternatieve geneeswijzen

Osteopathie wordt vaak onder de alternatieve geneeswijzen gerekend. Zelf spreken we liever over ons vak als een complementaire geneeswijze: als een aanvulling op de reguliere zorg. Ons uitgangspunt is dat verminderde beweeglijkheid van weefsels en structuren in het lichaam een nadelige invloed op de gezondheid hebben. Osteopaten zijn in staat om een dergelijke dysfunctie met hun handen op te sporen en weer beweeglijk te maken.

Op een alternatieve wijze genezen van klachten

Osteopathie is een manuele, dus met de handen uitgevoerde, methode. Deze methode is gebaseerd op principes uit de anatomie, embryologie, neurologie en fysiologie. Onderzoek en behandeling vinden plaats vanuit een totaalbenadering van de klacht. Daartoe worden het bewegingsapparaat, het orgaansysteem en het craniosacrale systeem onderzocht op bewegingsverlies. Uitgangspunt hierbij is dat het lichaam een eenheid is. De drie genoemde systemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar continu.

Zorg in de eerste lijn

Osteopaten verlenen zorg in de eerste lijn en beschouwen hun behandelmethodiek als complementair aan de reguliere geneeskunde. Een osteopaat stelt op basis van een anamnese en differentiële diagnose vast of een patiënt al dan niet doorverwezen moet worden naar een arts. Osteopaten in Nederland behandelen vaak, maar niet uitsluitend, chronische klachten. Waarbij met behulp van beeldvormend medisch onderzoek en laboratoriumonderzoek geen duidelijke afwijkingen naar voren zijn gekomen. Voor vergoeding van de behandeling eist uw zorgverzekering dat u zich laat behandelen door een D.O.- MRO geregistreerde osteopaat.

Osteopathie is, evenmin als homeopathie, acupunctuur en chiropraxie, in de Benelux een medisch erkende behandelwijze. Ze wordt meestal door niet-artsen uitgeoefend. In 1997 werd door het Europees Parlement een resolutie aangenomen over de status van de niet-conventionele behandelingswijzen; dit leidde tot wetenschappelijk onderzoek in opdracht van de Europese Commissie (EU COST B4) dat concludeerde dat niet vastgesteld kon worden dat osteopathische behandelingswijzen medisch effectief zijn.
HOME

 

  • alternatieve geneeswijzen
  • osteopathie behandeling